அவர்களின் வெற்றி உன் தோல்வி இல்லை

அவர்களின் வெற்றி உன் தோல்வி இல்லை

Vasundhara மேற்கோள் Leave a Comment

அவர்களின் வெற்றி உன் தோல்வி இல்லை யாராவது ஏதாவது ஒன்றில் வெற்றியடைவதைக் கண்டால், அவர்களுடன் ஒப்பிட்டு ஒருவர் தன்னைப் பற்றி எந்த விதத்திலும் குறைவாக எண்ண வேண்டாம்.  “அவர்களின் வெற்றி எனது தோல்வி இல்லை” என்று அடிக்கடி நினைவு படுத்திக் கொண்டால், கவலைப் பட அவசியமே வராது.  

Vasundharaஅவர்களின் வெற்றி உன் தோல்வி இல்லை

Your success is not my failure

Vasundhara Quotes Leave a Comment

Your success is not my failure Whenever you see someone succeed in something, don’t compare and feel bad about yourself in any way. Remind yourself: “Their success is not my failure!”

VasundharaYour success is not my failure
Tone down anger

Tone down anger

Vasundhara Quotes Leave a Comment

Tone down anger When something we don’t like happens, an anger rises in us. We blame someone for an error of omission or commission, for our unpleasantness or pain. When we blurt out our anger, there is tension and conflict. If we learn to tone down this anger, and just calmly mention the problem and suggest a solution without pointing …

VasundharaTone down anger
Tone down anger t

சினத்தை தணிப்பது நல்லது

Vasundhara மேற்கோள் Leave a Comment

சினத்தை தணிப்பது நல்லது நமக்குப் பிடிக்காதது ஏதாவது நிகழ்ந்தால், நமக்குள் ஒரு கோபம் எழுகிறது. ஒருவர் ஒரு செயல் செய்யாததாலோ அல்லது தவறாக செய்ததாலோ ஏற்பட்ட தொல்லைக்காக அவரைக் குறை கூறுகிறோம்.  நமது சினத்தை நாம் யோசிக்காமல் சிதறியடிக்கும்போது, ஒரு நெருக்கடி நிலையும், சச்சரவும் ஏற்படுகிறது. இந்த சினத்தைத் தணித்துக்கொண்டு, சுட்டிக்காட்டாமல், அமைதியாக இடரை தெரிவித்து, தீர்வையும் அறிவுறுத்தினால், நல்ல பலன் கிடைக்கக் கூடும். மற்றவருடன் நமது உறவும் மேன்மைப் படும். சினத்தைக் கொஞ்சம் தணிப்போம். ஏனெனில் சினத்தால் ஒரு லாபமும் இல்லை. ~ …

Vasundharaசினத்தை தணிப்பது நல்லது